Daftar Tenaga Pendidik

Total Asatidzah yang ada di Ma’had Al-Faruq Purwokerto adalah 50 Asatidz yang terbagi kedalam tujuh (7) jenjang pendidikan sebagai berikut:

  1. Tarbiyatul Athfal Al-Islamiyyah (TAA) As-Sunnah sebanyak 5 Asatidz
  2. Pendidikan Kesetaraan Ula – Banin sebanyak sebanyak 6 Asatidz
  3. Pendidikan Kesetaraan Ula – Banat sebanyak 7 Ustadzaat
  4. Pendidikan Kesetaraan Wustha – Banin sebanyak 14 Asatidz
  5. Pendidikan Kesetaraan Wustha – Banat sebanyak 4 Ustadzaat
  6. Pendidikan Kesetaraan Ulya – Banin sebanyak 9 Asatidz
  7. Pendidikan Kesetaraan Ulya – Banat sebanyak 5 Ustadzaat

Persentase Tenaga Pengajar

TAA As-Sunnah 10%
Ula - Banin 12%
Ula - Banat 14%
Wustha - Banin 28%
Wustha - Banat 10%
Ulya - Banin 18%
Ulya - Banat 8%

Daftar Nama Asatidzah

Tarbiyatul Athfal Al-Islamiyyah (TAA) As-Sunnah

Ustadzah Ummu Terra

Ustadzah Ummu Terra

Terra Astika Rahmawati, S.P.
Mata Pelajaran yang diampu

Ustadzah Ummu Ayyub

Ustadzah Ummu Ayyub

Eka Lestari
Mata Pelajaran yang diampu

Ustadzah Ummu Abiyyu

Ustadzah Ummu Abiyyu

Nur Hidayah
Mata Pelajaran yang diampu

Ustadzah Imas

Ustadzah Imas

Imas Mustika
Mata Pelajaran yang diampu

Ustadzah Hasna

Ustadzah Hasna

Hasna Saputri
Mata Pelajaran yang diampu

Pendidikan Kesetaraan Ula - Banin

Ustadz Abu Firdaus

Ustadz Abu Firdaus

Suyono, A.Ma.
Wali Kelas I-B

Ustadz Abu Fairuz

Ustadz Abu Fairuz

Rizky Rama Hidayat
Wali Kelas II-B

Ustadz Aslam

Ustadz Aslam

Ragil Setyo Pambudi, A.Md.
Wali Kelas III-B

Ustadz Abdul Alim

Ustadz Abdul Alim

Sutriyono
Wali Kelas V-B

Ustadz Abu Khonza

Ustadz Abu Khonza

Anang Purwoto
Wali Kelas IV-B & VI-B

Ustadz Toha

Ustadz Toha

Toha Mahiru Masfu
Mata Pelajaran yang diampu

Pendidikan Kesetaraan Ula - Banat

Ustadzah Ummu Zahro

Ustadzah Ummu Zahro

Yuti Astuti
Wali Kelas I-A

Ustadzah Ummu Fatih

Ustadzah Ummu Fatih

Agustina Ambarwati, S.Si.
Wali Kelas II-A

Ustadzah Ummu Khodijah

Ustadzah Ummu Khodijah

Nani Rakhmawati
Wali Kelas III-A

Ustadzah Saphira

Ustadzah Saphira

Saphira Ghoida Nurunnisa
Wali Kelas IV-A

Ustadzah Khodijah

Ustadzah Khodijah

Khodijah
Wali Kelas V-A

Ustadzah Ummu Ismail

Ustadzah Ummu Ismail

Puji Lestari
Wali Kelas VI-A

Ustadzah Maryam

Ustadzah Maryam

Maryam Hamidah
Wali Kelas VI-A

Ustadzah Ana

Ustadzah Ana

Ana Azharokhroh Hasanah
Mata Pelajaran yang diampu

Ustadzah Aninda

Ustadzah Aninda

Annida Maimunah Nabillah
Mata Pelajaran yang diampu

Pendidikan Kesetaraan Wustha - Banin

Ustadz Abu Ayyub

Ustadz Abu Ayyub

Bustanul Firdaus
Aqidah

Ustadz Abu Qotadah

Ustadz Abu Qotadah

Amridwan
Fiqih, Akhlak, Hadits, Siroh

Ustadz Abu Bakr

Ustadz Abu Bakr

Suroto
Fiqih, Akhlak, Siroh, Tafsir

Ustadz Ziyad

Ustadz Ziyad

Zakaria Az Ziyad
Muhaddatsah

Ustadz Fadhlan

Ustadz Fadhlan

Drs. Fadhlan Hadi, Ch.
Siroh & Bahasa Inggris

Ustadz Abu Ruhma

Ustadz Abu Ruhma

Taufiqurrahman
Nahwu & Shorof

Ustadz Hasan

Ustadz Hasan

Hasan
Hadits, Siroh

Ustadz Abdul Alim

Ustadz Abdul Alim

Sutriyono
Tahfidz

Ustadz Hakim

Ustadz Hakim

Hakim Nur Rohim, S.T.
Matematika

Ustadz Azhar

Ustadz Azhar

Azhar Adhi Wicaksana, S.E.
Bahasa Indonesia

Ustadz Faozie

Ustadz Faozie

Rachmat Faozie
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ustadz Anugrah

Ustadz Anugrah

Anugerah Cipta Pratama
PKN

Ustadz Rachma

Ustadz Rachma

Rachma Dian Nugroho
Ilmu Pengetahuan Alam

Ustadz Kamal

Ustadz Kamal

Ramadhan Kamal Ishaq
Mata Pelajaran yang diampu

Ustadz Nugraha

Ustadz Nugraha

Banyu Brilian Nugraha
Mata Pelajaran yang diampu

Ustadz Arman

Ustadz Arman

Arman Maulana
Mata Pelajaran yang diampu

Ustadz Bambang

Ustadz Bambang

Drs. Bambang Sunaryo
Bahasa Inggris

Pendidikan Kesetaraan Wustha - Banat

Ustadzah Ummu Lili

Ustadzah Ummu Lili

Lis Aryanti, S.Pd.
PKN (Wali Kelas VII-A)

Ustadzah Ummu Qatadah

Ustadzah Ummu Qatadah

Rofiah
Hadits (Wali Kelas VIII-A)

Ustadzah Ummu Ubaidillah

Ustadzah Ummu Ubaidillah

Zulfalia Nuri, S.Si.
Bahasa Inggris, IPA (Wali Kelas IX-A)

Ustadzah Ummu Ammar

Ustadzah Ummu Ammar

Septiani Latif Bintari, A.Md.
Bahasa Indonesia & IPS

Ustadzah Ummu Terra

Ustadzah Ummu Terra

Terra Astika Rahmawati, S.P.
Fisika

Ustadzah Ummu

Ustadzah Ummu

Muthmainah Nurul Istanti
Mata Pelajaran yang diampu

Ustadzah Ummu Nasya

Ustadzah Ummu Nasya

Putri Rieski Imanda
Matematika

Pendidikan Kesetaraan Ulya - Banin

Ustadz Abu Musa

Ustadz Abu Musa

Saifuddin Zuhri, Lc
Siroh, Aqidah, Fiqh Muamalah, Ushul Fiqh, Qawaid Fighiyah

Ustadz Tofik

Ustadz Tofik

Tofik Akbar, S.Ud
Hadits, Nahwu, Shorof, Faroidh

Ustadz Abu Sinan

Ustadz Abu Sinan

Wisnu Adesta, Lc
Tafsir, Nahwu, Shorof, Tajwid, Muhadatsah, Faroidh

Ustadz Abu Sa'ad

Ustadz Abu Sa'ad

Muhamad Fahrudin
Mata Pelajaran yang diampu

Ustadz Abu Muhammad

Ustadz Abu Muhammad

Ahmad Mubaarok
Akhlak, Mustolah

Ustadz Abu Ayyub

Ustadz Abu Ayyub

Bustanul Firdaus
Fiqh Ibadah, Aqidah, Nahwu, Tajwid

Ustadz Ziyad

Ustadz Ziyad

Zakaria Az Ziyad
Muhaddatsah

Ustadz Bambang

Ustadz Bambang

Drs. Bambang Sunaryo
Bahasa Inggris

Ustadz Abu Zabran

Ustadz Abu Zabran

Sigit Dwi Priyanto, S.Si.
Ekonomi

Ustadz Cakra

Ustadz Cakra

Cakra Arie Wibawa, S.H.
Geografi

Ustadz Hakim

Ustadz Hakim

Hakim Nur Rohim, S.T.
Matematika

Ustadz Abu Lili

Ustadz Abu Lili

Joko Rusmanto, M.Pd.
Bahasa Indonesia & PPKn

Ustadz

Ustadz

Sosiologi

Pendidikan Kesetaraan Ulya - Banat

Ustadzah Ammah Ziyah

Ustadzah Ammah Ziyah

Ziyah Zuhrotun Nisa, S.Pd.
Sosiologi

Ustadzah Ummu Zaki

Ustadzah Ummu Zaki

Nunik Oktaviani
Ekstrakurikuler Tata Busana

Ustadzah Ummu Alif

Ustadzah Ummu Alif

Arista Pudyarsanti, S.Si.
Bahasa Inggris & PKN

Ustadzah Ummu Makaila

Ustadzah Ummu Makaila

Anenditya Puspita Maharani, S.Sos.
Ekonomi

Ustadzah Ummu Eza

Ustadzah Ummu Eza

Khusnul Khotimah, M.PH.
Geografi

Ustadzah Ummu Azkia

Ustadzah Ummu Azkia

Ika Sri Purwiningtyas, S.Pt.
Bahasa Indonesia

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn